gif_banner_lode

Kép lệch, kép bằng, sát kép, kép âm là gì và gồm những số nào